Werkwijze

Prijsindicatie
U kunt voor een prijsindicatie van het herstellen van uw losliggende of holklinkende vloertegels of plavuizen het contactformulier op deze website invullen. Vervolgens zal ik u zo spoedig mogelijk een prijsindicatie opgeven.   

Opdracht
Wanneer u mij opdracht heeft gegeven voor het injecteren van uw losse of holle vloertegels dient u op de afgesproken dag ervoor te zorgen dat de betreffende ruimte geschikt is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ruimte dient toegankelijk, leeg, droog en vorstvrij te zijn.    

Inspecteren
U geeft zelf aan waar de tegels los liggen en/of hol klinken met b.v. plakband. Indien gewenst kan ik uw vloer verder inspecteren op losse tegels of eventueel andere gebreken. 
 
Vloerverwarming
Indien er vloerverwarming aanwezig is zal ik met behulp van radardetectie bepalen waar de leidingen van de vloerverwarming onder de tegels lopen. Hiermee is de kans op een eventuele beschadiging van de vloerverwarmingsleidingen bij het boren van de gaatjes in de voegen zo goed als uitgesloten.
 
Injecteren
Vervolgens kan het injecteren uitgevoerd worden, waarna de gaatjes weer worden dichtgezet. U dient wel vooraf de kleur van de voeg door te geven. Kleine kleurafwijkingen zijn helaas soms mogelijk maar zullen na verloop van tijd meestal verdwijnen. 
 
Beloopbaar
Na enkele uren is de vloer na het injecteren weer beloopbaar.
        
 
 
Afmeting voeg
De vloertegels moeten wel voorzien zijn van een minimale voeg van
3 mm. i.v.m. de diameter van de boor.
  
Onder de tegels
Omdat ik niet onder de loszittende of hol klinkende tegels kan kijken is het vooraf moeilijk aan te geven hoeveel tubes injectievloeistof er gebruikt gaan worden.
Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van de lijmkam die bij het aanbrengen van de vloertegels is gebruikt en de grootte van de holle ruimtes onder de tegel.
  
Scheurtjes in voeg
Wanneer er bij een losse of holle vloertegel scheurtjes in de voegen zitten, dienen deze meestal eerst hersteld te worden voordat er geïnjecteerd kan worden om tegendruk te geven bij het injecteren.
Wanneer dit niet gedaan wordt zal de vloeistof niet ver genoeg onder de vloertegel kunnen komen doordat de vloeistof via de scheurtjes in de voegen eruit komt.
                       
Soms andere oplossing
In sommige gevallen is het niet mogelijk de tegels door middel van het injecteren vast te leggen. In dit geval zal er dan voor een andere oplossing moeten worden gekozen. Uiteraard zal ik hierbij met u meedenken voor de beste oplossing.
 
vastleggen, injectie, tegel